มหาวิทยาลัยจุฬาฯ เปิดให้บริการรถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) สำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 7.00-19.00 น. (วันเสาร์ให้บริการเฉพาะสาย 1 และ 2) เดินรถโดยบริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เส้นทางเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ

แอพพลิเคชั่น “CU Popbus”