โดยปัจจุบัน เราทุกคนมักมีการใช้งาน “แบตเตอรี่” อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่รถยนต์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยเมื่อเราเริ่มใช้งานจนถึงวันหมดอายุการใช้งาน มักจะมีความคิดง่ายๆ โดยการทิ้งขยะ หรือซื้อแบตใหม่ โดยการกำจัดที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาจมีสารอันตรายรั่วไหลและส่งผลกระทบรุนแรงในอนาคตอีกด้วย

นี่คือ 3 วิธีการกำจัดแบตเตอรี่อย่างง่าย

1.หาแหล่งที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
นำออกจากอุปกรณ์และนำไปยังศูนย์รีไซเคิลขยะพิเศษ ห้ามทำการแยกทิ้งไว้กับตัวบ้าน หรือให้แสงแดดส่องถึงจะทำให้เกิดอันตรายได้

2.มัดใส่ถุง ติดป้ายให้ชัดเจน
ทำการมัดใส่ถุง ติดป้ายให้ชัดเจนขยะพิษเพื่อให้คนจัดการขยะทราบและแยกประเภทได้ง่าย ไม่ทิ้งซากฯ ปะปนกับขยะทั่วไป ไม่นำซากฯ ไปเผา ฝังดิน หรือทิ้งในแหล่งน้ำ

3.โครงการรีไซเคิลต่างๆ
เรามักจะเห็นโครงการต่างมากๆมายตามห้าง มีตู้ หรือกล่องกระจกให้เรานำอุปกรณ์ : แบตเตอรี่ มารีไซเคิล จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ คอยจัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะนำไปบริษัทรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

เราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าสารที่ใช้ทำแบ๊ตเป็นพวกโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนมากแล้วก็จะทิ้งทั่วไป ซึ่งโลหะเหล่านี้ก็จะสะสมอยู่ในดินแล้วก็ลงไปตามแหล่งน้ำต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสภาพแวดล้อม หากเราทุกคนตระหนักได้ถึงภัยอันตรายใกล้ตัว ในอนาคตลูกหลานเราก็พบกับสิ่งแวดล้อมสะอาด

Credit : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th