บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และจำหน่าย ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

EVT ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 จากกลุ่มนักธุรกิจที่ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหามลพิษ ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและวิจัยปัญหา มลภาวะเช่น กรมควบคุมมลพิษ และศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ”

ใส่ความเห็น