มหาวิทยาลัยจุฬาฯ เปิดให้บริการรถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) สำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 7.00-19.00 น. (วันเสาร์ให้บริการเฉพาะสาย 1 และ 2) เดินรถโดยบริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เส้นทางเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ

แอพพลิเคชั่น “CU Popbus”

แอพพลิเคชั่น “CU Popbus” ที่เกิดจากความร่วมมือของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์และอีกหลายคณะในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการรอรถนานเหมือนไร้จุดหมายที่นิสิตเคยประสบ โดยแอพพลิเคชั่นนี้ สามารถติดตามการเดินรถในแต่ละจุด ด้วยระบบ GPS เพื่อให้ผู้โดยสารรู้ความเคลื่อนไหวของรถสายต่างๆ เพื่อช่วยให้วางแผนการเดินทางได้มากขึ้น

Dowload Application Cu Pop Bus ระบบ Android
Dowload Application Cu Pop Bus ระบบ ios