รถกอล์ฟไฟฟ้าดัดแปลงพร้อมให้บริการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ล้ำไปอีกขั้นสำหรับวงการผู้ผลิตรถกอล์ฟไฟฟ้าประเทศไทย สามารถเพิ่มศักยภาพให้วงการสาธารณสุขในบ้านเราได้แล้ว


6 สิงหาคม 2562 บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถกอล์ฟดัดแปลงพิเศษ (Made to Order) ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์พิเศษช่วยเหลือทางการแพทย์ แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามโจทย์ที่ได้รับเพื่อนำรถกอล์ฟดังกล่าวมาเสริมทัพช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับ – ส่งผู้ป่วย ภายใน

โรงพยาบาลฯ ตอบสนองความต้องการที่ปัจจุบันในแต่ละวันมีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถถึงมือแพทย์ได้รวดเร็ว และทันเวลา ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ปลอดภัย และลดมลภาวะทางอากาศ หรือมลภาวะทางเสียง สมกับเป็นผู้นำให้การบริการทางด้านการแพทย์อันดับต้นของประเทศไทย

นอกจากนั้นแล้ว รถกอล์ฟยังใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้าง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการ ได้ที่ บริเวณทางเดินยกระดับโรงพยาบาลรามาธิบดี (Sky Walk) หรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.evthai.com

ข้อมูลเพิ่มเติม https://med.mahidol.ac.th