รถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะ หรือ ev bus สายแรกในประเทศไทย

ในช่วงระยะเวลาหลายปีมานี้ รถเมล์เชื้อเพลิงที่มีสภาพเก่าได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม…ของสังคมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันภาครัฐ และเอกชน จึงหันมาให้ความสนใจ รถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะ มากยิ่งขึ้น

เมื่อหลายปีก่อนจะหา “รถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะ” สักคันนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูง และเทคโนโลยีสำคัญอย่างแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าได้ต่ำ  แต่เมื่อเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การจัดหารถเมล์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป

รถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะ หรือเรียกง่ายๆว่า  “รถEV” เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบหนึ่งที่ให้บริการบนถนน โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จำนวนมากโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมัน แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 100% รถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะมีเรียกกันหลากหลายชื่อในประเทศไทยเช่น รถเมล์ รถทัวร์ รถสองแถว รถบัสไฟฟ้า รถมินิบัส  หรือเรียกชื่อเฉพาะตามพื้นที่ เช่น รถแดง รถขาว เป็นชื่อเรียกเฉพาะตามพื้นที่ต่างๆ

 

รถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะ  ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีหน้าใหม่ในบ้านเรา ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่รถเมล์ แต่ยังใช้งานได้ง่าย มีข้อดีมากมาย เช่น :รักษาสิ่งแวดล้อม,ลดค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมัน,ลดการใช้มลพิษทางอากาศ,ความเงียบของเครื่องยนต์ กระแสรถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะ ในตอนนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ด้วยค่าซ่อมบำรุงที่มีต้นทุนต่ำกว่าทั้งดีเซล และ CNG ประกอบกับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ไม่มีผลกับรถเมล์ไฟฟ้า ก็ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายจากทั่วโลกหันมาใช้รถเมล์ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2560 มีรถเมล์ไฟฟ้าถูกจำหน่ายในตลาดแค่ 2.86 แสนคัน แต่จะเพิ่มเป็น 1.2 ล้านคันในปี 2568 เลยทีเดียว

แม้การเปลี่ยนรถเมล์ เป็น รถเมล์ไฟฟ้าจะเกิดคลื่นลูกใหญ่ต่อระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาลบ้านเรา แต่หลังจากนั้นเมื่อทุกคนรู้ถึงประโยชน์ของรถเมล์ไฟฟ้ามากขึ้น โอกาสที่บริษัทขนส่งเอกชนจะหันมาใช้รถเมล์ไฟฟ้าแบบนี้ก็มีสูง เพราะเมื่อดูปัจจัยต่างๆในการสนับสนุนจากภาครัฐ และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีความคุ้มค่ามากกว่าจริงๆ

Credit : wikipedia