ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุค 2020 ในโลกที่มีการจราจรคับขั้น ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มี การจราจรหนาแน่นเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และด้วยจำนวนรถที่มีการผลิตมากถึง 2 ล้านคันต่อปี ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศที่มากขึ้น มลพิษจากท่อไอเสียเป็นปัดจัยนึง ที่ทำให้เกิด ฝุ่นละอองทางอากาศ หรือ PM2.5 นั่นเองและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆมา

ปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ามาช่วยกันดูแล และได้เริ่มผลักดันการใช้งาน”พลังงานไฟฟ้า” โดยการผลิตรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ซึ่ง “รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า” เรียกสั้นๆว่า EV (Electric Vehicle) นวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว 100% ในการขับเคลื่อนและสามารถชาร์จไฟได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อแบดเตอรี่หมด

รถยนต์จะถูกขับเคลื่อนด้วยกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ส่งมายังมอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกเก็บไปอยู่ในแบดเตอรี่กำลังสูง โดยมีเครื่องยนต์ในการทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บตลอดเวลา เพื่อชดเชยกระแสไฟฟ้าที่ถูกใช้งานไป

มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และการช่วยเหลือการลดมลภาวะทางอากาศ ได้เริ่มโครงการรถโดยสารภายในจุฬาฯ เป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าใจกลางกรุงเทพฯ รถบัสจุฬา

การใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ทางเสียง ยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน เราทุกคนยังสามารถช่วยกันใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการรณรงค์ ช่วยโลกอีกทางหนึ่ง

ข้อมูลอ้างอิง https://www.bangkokbiznews.com