เลือกแต่สิ่งที่ดีกว่า

ธนาคารไทยพาณิชย์ : SCB เลือกรถบัสไฟฟ้า EVT เพื่อส่งมอบ แก่ PMCU

5 สิงหาคม 2562 บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เลือกรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า ขนาด 30 ที่นั่ง ของ EVT สำหรับมอบให้แก่ สำนักงานจัดทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) จำนวน 1 คัน เพื่อนำรถบัสพลังงานไฟฟ้าคันดังกล่าวไปใช้อำนวยความสะดวกแก่ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป ในการเชื่อมต่อกับระบบสาธารณะอื่นทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ จาก คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ และ คุณสุภัตรา สีบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร สำนักงานจัดทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

Credit PMCU