ส่งมอบรถให้กับ AGC

 

EVT ได้ส่งมอบรถรุ่น Golf Plus D ขนาด 6 ที่นั่ง แบบ Classroom ให้กับ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) หนึ่งใน บริษัทสาขาระดับใหญ่ของบริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นโรงงานผู้ผลิตกระจกโฟลตแห่งแรกในประเทศไทย โดยทางบริษัทนั้นจะนำรถไฟฟ้าไปใช้ในการรับส่งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณโรงงาน อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ EVT