โครงสร้างองค์กร

บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ผลิตภายใต้เทคโนโลยีด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า โดยฝีมือคนไทย เพื่อความภูมิใจของคนไทย และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐฯ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งจำหน่าย ออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ คาดหมายที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรม การผลิต และจำหน่ายยานพาหนะที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยในเวลาอันใกล้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การผลิตผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เป็นไปอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น และแบ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 3 หมวด คือ

1. การผลิต ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ โดยการออกแบบใหม่ หรือการทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด

2. การผลิตโดยการนำเข้าอุปกรณ์ เป็นการประกอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขึ้นภายในประเทศ

3. การผลิตโดยการดัดแปลง คือการนำเอายานพาหนะเก่า ยกเครื่องยนต์ออก และดัดแปลงให้เป็นยานพาหนะไฟฟ้า

การวิจัยและการพัฒนา

ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นผลผลิตปัจจุบัน เพื่อมลพิษทางอากาศ และเสียงใน อนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการวิจัย และพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าภายใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยที่สุด และง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

  • รูปทรงรถ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี รูปลักษณ์ สวยงามถูกหลักพลศาสตร์

  • ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ให้พลังในการขับเคลื่อนที่ให้อัตราเร่ง และความเร็วที่เหมาะสมกับการใช้งาน

  • ระบบควบคุมการทำงานทั้งหมด (Controller) เป็นระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย มีน้ำหนักเบา และแข็งแรงทนทาน

  • แบตเตอรี่ชนิด Recycle สามารถนำไปใช้หมุนเวียนได้เมื่อหมดอายุ การใช้งานโดยการนำไปผ่านกระบวนการย่อยสลาย เพื่อหลอมขึ้นใช้ใหม่

  • เครื่องประจุไฟฟ้า สะดวกสำหรับผู้ใช้ ราคาถูก และมีบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อคนรุ่นใหม่