บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต / นักศึกษา เข้าร่วมฝึกประสบการณ์การทำงานจริงกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาฝึกทักษะ ความสามารถ พร้อมได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในบทบาทต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นแค่เด็กชงชา กาแฟ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายเอกสารเท่านั้น และไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ชั้นปีอะไรก็ตามสามารถส่ง Resume เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามตำแหน่งที่ที่เราเปิดรับ ดังนี้

1. Contents Marketing
2. VDO Contents
3. Graphic Designer
4. Developer

สนใจติดต่อได้ที่ 02-236-2020 หรือส่ง Resume ได้ที่ chiropas@evthai.com