เพราะเหตุใดแบตเตอรี่จึงเป็นอันตราย

สรุปได้ในคำเดียว ไฟ

แบตเตอรี่ลิเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากนั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงหรือหลายวันในการชาร์จเพียงครั้งเดียว เพื่อให้สามารถทำเช่นนี้ได้ ภายในแบตเตอรี่จะมีพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับสูง หากบรรจุหีบห่ออย่างไม่ถูกต้อง หรือได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง แบตเตอรี่ลิเทียมอาจลัดวงจร ส่งผลให้เกิดการความร้อนสูงผิดปกติและลุกไหม้ได้

แบตเตอรี่คุณภาพต่ำและของปลอมจะมีความเสี่ยงสูงสุด เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการทดสอบอย่างรัดกุม

credit : https://www.tnt.com